Tag Archives: Kromosomer

* Vi fördummar oss själva.

Allmän förklaring om dom mänskliga rättigheterna.
Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
Artikel 2. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag
Artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet som en person i lagens mening.

Samtidigt som vi är rörande överens om detta så ger samhället möjlighet att selektera en grupp av människor.
 Det är motsägelsefullt. Det finns ingen konsekvens i det hela eftersom samhället underlättar bortsortering av barn med DS. Det har redan här skett en värdeminskning. KUB-Tester är ju enkom för att leta efter DS. Barnmorskor massutbildas för att kunna ge information om testet och DS. Dom är inte lika mycket värda som alla andra barn som gror under sina mödrars hjärta. Det är ju inte ett test som man får svar på om fostret har DS.. så där apropå. Lite liksom på köpet. Det är ett tydligt och riktat test mot DS.

Samma sak hade det varit nu för typ Aspergers syndrom och ADHD (Tar dom nu som enkla exempel) om vi hade tester för det. Det är sk neuropsykiatriska funktionshinder som kan ger ett mycket svårt liv för alla parter. Då skulle vi ha en diskussion liknade denna. Garanterat.  Sen kommer det och det… Vi är ute på mycket farligt vatten nu. Människovärdet för en del människor sänks bit för bit.

Man säger ibland att man vill inte ta bort människorna utan funktionshindret DS. Jag förstår tanken i och för sig.. i teorin. Men säger ändå Bull Shit… En bortförklaring för att kunna ha kvar sina egna argument mot DS. För att kanske slippa se människan med DS som en individ. Skulle alla göra ett KUB – test och abortera DS. Då utrotar vi personerna med DS. Det är ingen sjukdom. Det blir ju ett naturligt resultat av det. Om 20 år kan ju DS vara borta i Danmark. Vi är på väg dit så smått nu. Det är inte lika värde alls. Man ser ner på DS. Den är inte önskvärd i samhället.

Vad ger det för signaler till dom existerande personerna med DS?
Är dom ett undantag från allt det där fina med att vi är lika värda, just för att dom inte alltid förstår så bra?? Då menar jag inom oss själva… Blir dom ett undantag på grund av DS?

Vi sk normala har 46 kromosomer. DS har 47. Det är bara så det är från början. Vi med 46 har enorma funktionshinder emellanåt. Det är dom funktionshindren som kostar samhället en massa pengar. Ja om man nu skulle ta det ur en samhällsekonomisk synvinkel. Det är dom 46 kromosomerna som vi har som skapar oreda. Det är dom som skapar fördomarna. Hatet. Ja det finns en massa exempel på skit som vi skapar. 
Extrema exempel på utrotning av icke önskvärda personer av människor med 46 kromosomer är ju .. Hitlererans utrotning av tex Judar. Pol Pots utrotning av flera oönskade folkgrupper. Här är den inte så extrem.. Men det har börjat lite smått i och med att utvecklingen går framåt.. folk blir mera giriga efter att få ”Perfekta” barn. Barnen ska ju välkomnas utan att vi villkorar deras existens.
Tillägg: Ett förtydligande. Hitler och Pol Pot är extrema exempel på sk normalas ondska för att utrota icke önskvärda personer el folkgrupper.
Nu finns risken att samma sker här på ett sätt. Men då lite mera sofistikerat genom att forskningen går framåt.. Tog alla ett test för DS och tog dom bort det. Tja.. Faktum är ju att personer med DS kommer att utrotas. Våra krav kommer att öka. Nu säger jag inte att det skulle ev ske dom närmsta tio åren. Nej.. Det kommer att ta tid isf. Inte under min livstid. Kanske inte under mina barn livstid heller.. Ja om det nu skulle bli en utveckling åt det hållet. Slut på tillägg.

Hade vi en lag som en rättighet att välja kön. Vi säger att flickfoster aborteras mest. Skulle då inte kvinnan anses som mindre värd hos några? Eller om det var tvärtom.. Männen selekteras bort av majoriteten. Då är det ett hot mot att vi är lika värda. Alla är vi nog väldigt överens att en sådan selektering inte får förekomma. Eller hur? Könet finns i generna från begynnelsen. DS finns i generna från begynnelsen. Det är förbjudet i lag att ifrågasättas för sitt funktionshinder. Likaväl som det är förbjudet i lag att ifrågasättas för sitt kön.

I en del av dom argument mot DS som folk har baseras i mångt och mycket på okunskap. Det är rejäla vanföreställningar om DS personer ibland. Det är okunskapen och rädslorna som talar i min mening och att rätten till DS-selektering faktiskt finns. Utifrån dom rättigheter vi har i abortlagen så får folk göra vad dom vill faktiskt. Rättigheten har skapat rädsla. ”Det måste ju vara ett funktionshinder som är så jobbigt Jag vet många som har bittert ångrat sina val och dom valen baserades enbart på okunskap och att tester faktiskt finns. Den information man får av samhället är ju enbart rigid fakta. Den kan ju skrämma skiten ur folk. Den faktan ger ingen rättvis bild hur personer med DS fungerar.

Att DS personer har det svårt är en mycket felaktig fördom. Man har oftast en god social förmåga och ett välutvecklat känsloliv. Där kan dom fara illa ur den aspekten.. precis som vi sk normala. Livet är ju så för alla.. lite upp och lite ner. Men att dom skulle fara illa eller må dåligt rent allmänt på grund av DS är helt fel. Tvärtom. Dom är säkert lyckligare med sin tillvaro än vad både du och jag är. Om dom nu far illa så är det på grund av oss sk normala.. Våra fördomar. våran människosyn..osv… Att ha det som argument för att selektera bort håller inte hos mig iaf. Säg som det är istället. Att kvalitén på barnet duger inte. Men det är lite farligt att säga så öppet så därför skyller man ifrån sig på funktionshindret DS.

Alla vill inte ha DS barn.. så är det bara. Kan och får inte ens ifrågasätta det. Men dom lagliga testerna mot DS är helt emot det vad Mänskliga rättigheterna står för. Det finns ett ifrågasättande. Av funktionshindret DS och dom existerande personerna med DS. Om inte ett direkt så ett indirekt ifrågasättande. Det tydliga ifrågasättande har gömts undan genom att man har bakat in i en massa *tillägg och snurriga paragrafer i lagen. Vad som ändå sägs är ju du duger inte som du är.

Här trampar vi med våra lagliga rättigheter på en svag grupp i samhället. En grupp vars röst inte är så stark. Dom hörs inte riktigt om inte någon bär deras röst åt dom om deras rättigheter och deras människovärde. Vi är många som gör det. Det är våran förbannade mänskliga plikt att värna om dom utsatta. Att värna om dom svagaste och deras rättigheter borde ju bo inom oss naturlig. Istället så har vi blivit mera egocentriska i tanke och handling.

I djurriket så är det naturligt att dom svaga lämnas åt dess öde för att naturligt försvinna. Dom starkaste blir kvar. En nödvändighet för att stärka arten. Dom går på instinkt. Är det det vi håller på med att stärka våran ras?

Samhället måste ju byggas på olikheter. Det är ju det som gör den mänsklig!

Annars så fördummar vi oss själva.

(Sorry för lite upprepningar)

_____________________________________________
* En liten förklaring vad jag menar.

Diskrimineringslagen som kom 5 Juni 2008 säger:
”Lagens ändamål
1 §    Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt- ning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.4 § . Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet

Här någonstans så har dom existerande personerna med DS och deras funktionshinder blivit ett undantag.

Såsom jag ser det:
1 §. Bra i mitt tycke..så ska det vara.
4 § Det är här jag börjar fundera lite.  Någon missgynnas ju. Dom existerande personerna med DS. Dom ifrågasätts ju i lagen för sitt funktionshinder DS. Ett neutralt sätt (genom abortlagen och olika tillägg med undantag där) är ju att ge kvinnan fritt att bestämma hur hon vill ha det. Testa och selektera bort om hon vill. Man får ett frivilligt val att välja. Ett berättigat syfte och det medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

I mitt tycke finns det inget berättigat syfte. För är det inte så att Fosterdiagnostiken är INTE till för att hitta perfekta ungar. Det är väl till för att förebygga lidande..Vems lidande? Barnets eller föräldrarnas?

Någon ( Fördomar?) har alltså bestämt att DS är ett lidande. Tvärtom är det väl?.. Det kan nog förknippas mera med livskvalité. Eller är det föräldrarnas eventuella lidande som ska selekteras bort??

Medlen som används och anses lämpliga och nödvändiga är ju bla KUB- test. För att uppnå önskat resultat. Önskat syfte. Att kunna selektera foster med DS. Ett ifrågasättande av just dom redan existerande personerna med DS.

Abortlagen gör dom till ett sk ”undantag” från detta. Där finns det som en rättighet för kvinnan för att kunna ha dom här valen med Selektiv fosterdiagnostik. Abortlagen kom ju till för att man valde just kvinnans rätt före fostrets ”skyddsvärde” till en gräns. Före det har inte fostret något skyddsvärde alls. Sen kan man tvista lite om gränserna är rätt eller fel, den är så hårfin. Fri abort fram till 18:e graviditesveckan. Efter det är det till 22 fulla veckor efter tillstånd. Ett praxis är att inte bevilja abort efter det. Men det finns undantag. Då ska det vara synnerliga skäl. Som avsaknad av tex lillhjärna. Några fall av trisomi 18 har beviljats eftersom skadorna var så svåra och barnet ansågs inte livsdugligt…. och några till skäl till under  98-99. Då kom 67 ansökningar och 12 av dom beviljades. Dom andra hade ett skyddsvärde, människovärde. Dom ansågs livsdugliga.

Undantagen i lagen bör i sf gälla foster med så svåra skador att det inte är förenligt med gott liv. Där det finns lidande, smärta och ett mycket kort liv för det ev barnet. Där det är mest humant för alla parter att avsluta. Är det dom undantagen som menas i lagen? Helt rätt i så fall! Men eftersom DS kan ses med dom testerna också så inkluderas DS automatiskt och ”av bara farten” från den kunskapen så infördes också riktade test mot DS. Helt fel!! DS bör ju rimligtvis vara undantag från just det undantaget.

Det är här jag tycker det har spårat ur. Kvinnas rätt har då gått före dom redan existerande personerna med DS och bla deras rätt till att inte bli ifrågasatta i lagen för funktionshindret DS

Av många skäl så är det motsägelsefullt mot allt vad fosterdiagnostiken bör står för. Den ska väl förebygga lidande för det eventuella barnet.
Vad finns det för lidande hos funktionshindret DS? Jämfört med dom sk normalas liv. Livet bör vara upp och ner för alla…Det är ju det som är livet. Annars så gick det monotoni i människan (Då kan man nog snacka om lidande) Det finns lidande i allas liv ALLAS på ett eller annat sätt. Det finns massa liv och livskvalité. Ett långt liv osv osv.. hos personernas med DS och deras liv.

Det här är människor som representerar i mångt och mycket det som hos (vissa av oss sk normala) gått förlorat för länge sedan. Motsatsen till våra sk normalas tillkortakommanden är emellanåt så tydlig hos dom. Dom dömer inte. Dom bejakar sitt liv just här och just nu.. Det är otroligt mycket glädje.. värme.. ärlighet. Tycker dom om dig som person så kan man banne mig vara helt säker på att dom gör det också. Vi andra kan vara hur falska som helst i det. Ena stunden så ägnar vi oss åt rövslickeri för att i nästa stund hugga kniven i ryggen på varandra. Det finns så mycket genuint och vackert i dom här människorna.. Dom representerar LIVSKVALITÈ i allra högsta grad (givetvis finns det undantag.. dom är ju människor) Sen tillkommer det ju olika sjukdomar och dyl som kan ta ner det en bit. Precis som för ALLA.

Mitt hjärta och förstånd skriker högt: Att hur kan man ens tänka tanken att tacka nej till dessa personer i vårat samhälle? (inte bara DS). För mig är det fullständig otänkbart. Jag skulle se det som en stor försämring i mitt liv om inte mångfalden fanns. Min livskvalité skulle bli sämre.
Argumenten håller inte för att lagligt selektera i mitt tycke.

Jag uppfattar tydligt att det är föräldrarnas ev uppfattning av lidande och att man k a n se DS på testerna som har gått före i frågan. Inte utifrån livsdugligheten för personer med DS.. Värdet på människor med DS och funktionshindret DS… har minskat.

Givetvis så kan man tolka lagar hur som helst ibland. Men jag har verkligen försökt att se det ur alla vinklar och vrår och kommer ändå fram till samma resultat.

”Ett flertal europeiska länder går mycket längre än Sverige. Exempelvis har Frankrike och Spanien ingen övre tidsgräns för att avsluta en graviditet med gravt skadade foster, men även foster med mindre missbildningar som gomspalt dödas i de sista graviditetsveckorna. ”


* Kära Tomten … Del 5

Kära Tomten… Gårdagens önskning om mera tid på dygnet infriades aldrig men istället fick jag insikten om att bromsa istället.. Du är klok du tomten =)
Så jag gav upp. Lämnade alla tankar om Julklappar, bakning och julstädning hemma och gick upp till min fina vän Christa istället och vi kurade upp oss i soffan och pratade en massa timmar fram till midnatt. Det behövde vi bägge tror jag så idag känner jag att det känns mindre stressigt!!

Kära Tomten… Det här med bla insikt, rädsla och förståelse skulle jag vilja prata om idag. Förståelse för människor runt omkring oss som inte är som ”alla andra” Dom funktionshindrade på olika vis.. Dom synliga och dom mindre synliga. Insikten om att dom faktiskt är som alla andra. Lika värdefulla.  Allting baseras ju på rädsla och okunskap.

Jag skulle vilja önska dom människor som besitter dom där mindre bra egenskaperna allt det där som gör livet faktiskt lättare att leva. Mycket lättare än om man har en massa fördomar. Fördomar och rädsla bromsar livet och ger en massa extra att reta oss på. Det kunde ha varit tvärtom. Man kunde slippa allt detta och istället för att snörpa på näsan, backa, tissla och tassla så kunde man le med hjärtat emot dom och må bra. Man kunde glädjas över att dom finns ibland oss och berikar våra liv. Våra liv.. Våra sk normalas liv.

Jag vill önska alla människor det jag fick när Hanna föddes. Att kunna landa i sina liv i det. Allting blev så självklart när hon föddes. Skitsaker var helt plötsligt dom skitsaker som dom faktiskt var och ingenting att ödsla kraft och tid på. Man ser skönheten i livet på ett annat vis. Min Hanna gjorde mig till en bättre människa och jag började att se. Se allting bättre och klarare än vad jag kanske tidigare gjorde. Min dotter är så RÄTT hon har RÄTT antal kromosomer precis som mina andra barn, dom är också RÄTT och har RÄTT antal kromosomer. Jag tackar livet för att alla mina barn finns och att jag fick den oerhörda förmånen att bli deras mamma.

Kära Tomten.. Jag önskar också att människor ska förstå att dom där ”Tycka synd om” blickarna är missriktade. Ge dom insikten om att det är blickar som dom borde ge sig själva istället. Dom missar så otroligt mycket. Dom sätter bojor på sig själva och det blir tyngre att gå framåt.

Ibland så säger en dikt mera än var en massa annan text gör så jag lägger ut en sådan (En dikt som jag har haft några gånger här på bloggen) som jag skrev om min önskan tidigare för min dotter Hanna och alla andra människor som inte är ”som alla andra”

Öppet brev till livet.

img_45e1d804332c0.jpg

Sitter här förundrad och ödmjuk över vad jag fått
Det spränger i bröstet av kärlek till dig
och lycka…

Vad har jag gjort för att ha fått dig?
Vad är det för gott jag har gjort..
För att ha förtjänat dig..
mitt barn.

Jag tackar dig..livet
Ödmjukast, av hela mitt hjärta
För att du valde mig
att få bli Hannas Mamma.
Jag ler… mamma till Hanna

Vad tänkte du på…just då
när två ska bli en

”och hon där…ska ha ett barn
med en kromosom för mycket..
hon ska drabbas av en med Downs syndrom”

Nej…så kan det ju inte ha varit.
Fel av mig…så oerhört fel

Inte för mycket…
Absolut inte drabbad
Jag är ju välsignad…belönad

Jag fick ju henne
med det där lilla extra..
som är få förunnat

klart att det var så.
Hon är ju en gåva.
Ett mirakel…
Som alla andra barn ä
Precis varenda en

Jag vet att jag har fått mer än jag förtjänar
men jag ber om några saker till…
För Hannas skull och för alla dom andra
som kanske skulle gå miste om henne.

Jag ber om tolerans och accepterande
Jag ber om vetskap och lärdom
till dom som inte kan acceptera.
och för dom som inte vet
Respekt till dom som inte har förmågan
att respektera
Jag ber om förståelse
förståelse.. för dom som inte kan förstå
dom som inte är som ”alla andra”

Jag ber om kraften…
till alla..
att möta hennes blick
och se henne

Jag ber om det där lilla extra..
som får bort rädslan i mångas hjärtan
som hindrar dom från att se…

En alldeles fantastisk liten människa..
En liten underbar.. Hanna

© Sirpa Hotti

Sköt om er alla!!

KramKram!

fortsättning följer…

* ”Det sitter väl en bunt med skraja människor på Socialstyrelsen…”

Bakgrund:
En kvinna använde sig av fosterdiagnostik för att kolla könet på babyn
och aborterade två gånger pga att fostret var en flicka.

–Förfärligt att man värderar kön på olika, säger Göran Hägglund om det inträffade på kvinnokliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Förfärligt!?
Lika förfärligt är det väl när man ges möjligheten
att abortera ett foster med Downs Syndrom
efter fostervattensprov.

Vad är skillnaden? Människor är det bägge två!

Eller anses foster med Downs Syndrom vara naturkatastrofer
som inte är värdiga livet.. leva livet?
Dom ska selekteras bort med samhällets hjälp??

Jag förstår inte riktigt detta ståhej kring detta med kön.
Det är säkerligen en isolerad händelse
som nu har satt fart på socialstyrelsen.

Allvarligare måste ju denna lagliga människoförakt vara.

Det sitter väl en bunt med skraja människor på socialstyrelsen.
Rädda och okunniga som vaknar… i mitt tycke…
av fel anledningar.

Vad säger att barnet som kommer efter är ”Normalt”
Den kan ju födas med svår Autism.. utveckla Svåra psykiska sjukdomar.
Den kan få en odefinierbar utvecklingsstörning under förlossningen
ja om någonting oförutsett händer.
Små fötter som trasslar sig in i varandra…
Barnet faller och på en bråkdel av en sekund
så förändrades livet för barnet.. för alla
Barnet går från att ha varit en helt ”Normalt” barn –  T
Till ett barn med svår utvecklingsstörning pga skalltrauma.
Ja precis allt kan hända före-under och efter förlossningen.
Folk invaggas i falsk säkerhet iom fosterdiagnostiken.
Självbedrägeri på hög höjd.

Att försöka få till en lagändring för att man inte ska kunna kolla könet.
Men fortfarande ha kvar den selektiva fosterdiagnostiken
är helt åt .. helvitte.

Människor värderas olika – Skrämmande!!!

Sen tycker jag att en viss fosterdiagnostik ska vara kvar.
Det är om fostret visar indikationer
på att inte kunna ha ett värdigt liv utanför magen.
Då livet förväntas bli kort, plågsam och utan livskvalité.
Eller i dom fall där det är svåra ärftliga genetiska sjukdomar.
Dit hör ju definitivt inte tex Downs Syndrom in.
Då dessa människor är fullt livsdugliga
med oftast en mycket bra livskvalité.
Det ultraljud vid en viss vecka bör också vara kvar.
Då den kan ge värdefull information om hur det står till.
Fri abort ska kvinnor ha.

Tillägg:
För er som inte vet.

hanna-6-ar

Hej jag heter Hanna Hotti.

Jag är 8 år och går i första klass.
Jag kan snart skriva mitt namn… det ni!!
Jag är så stolt över det.
Skolan är så spännade och så roligt.
Fast ibland så är jag morgontrött och vill inte gå till skolan alls.
Trötta som jag är väl alla 8 åringar ibland?

Jag älskar hästar och skulle gärna rida till skolan
Men mamma propsar på skolbuss…
Ja det går ju an.. gillar det med ju!!
Älskar hundar med och katter
Okerå.. alla djur då!
Min brorsa Johannes har en Kanin som heter Bamse.
Jag älskar att klappa honom.
Älskar djur gör väl dom flesta 8 åringar?

Jag tyckler om att lägga pussel, rita, leka med dockor.
Gunga är kul man det ger mamma hjärtsnörp
när jag står upp och tar fart.
Har en rosa fin cykel och snart så kan jag cyklar utan stödhjul
Kanske nästa sommar.
Mamma säger nu att jag ska tala om
att jag kan klä på mig själv rubbet.
Att jag kan göra min frukost själv.. hyvla ost.
Fast det kan väl nästan alla 8 åringar?

Hihi.. jag älskar att retas med mina brorsor..
Dom är oftast underst i högen säger mamma
Och joo, det stämmer nog.. hi hi
Retas med brorsor gör väl alla 8 åringar??

Jag badar i mellanbassängen i badhuset och jag älskar att dyka.
Simmar i skolan gör jag en gång i veckan..
Jag måste lära mig simma.. det måste väl alla 8 åringar?
Det är viktigt så man inte drunknar så lätt.

Jag älskar at visa människor att jag tycker om dom.
Jag blir så glad om någon blir glad när jag säger att hon är fin.
När någon kramas tillbaka.. blir jag glad.
Jag älskar min mamma och mina syskon
Älskar min Vaari och min Jessica
Oj.. jag älskar ju så många och dom älskar mig.
Men det är väl så det är för dom flesta 8 åringar?

Mamma säger också att jag har Downs Syndrom..
En kromosom extra säger hon också..
Är det någonting man äter.. som korvsoppa?
Älskar ju korvsoppa =)
Mamma säger ju att inte alla har det..
Att jag är unik och så värdefull.
Men så säger hon om alla andra barn också
Att dom är unika och värdefulla.
Ja då är jag som alla andra 8 åringar
Lika unik och  så värdefull..

Jag är alltid artig det säger alla..
Säger alltid Hej och hejdå..
Tack och var så god!
Fast det är väl alla 8 åringar..eller hur??

HEJ DÅ! Från Hanna =)

* HAHAHAHAHAHA……..

För en stund sedan….

Marcus – Får jag gå till Kiosken själv mamma

Mamma – Nej det får du inte.. inte själv.

Marcus – Åhh.. William får ju det och jag är äldre än han.

Mamma – Det är någonting hans föräldrar har bestämt..

Mamma – Hanna är ju äldre än dig och hon får inte gå själv.

Marcus – Men mamma.. det är ju för att hon har Downs Syndrom.

Mamma – Vad är Downs Syndrom?

Marcus – Ja det är då dom har fem mikrofoner i stället för fyra

Mamma – Har vad?

Marcus – mikrofoner.. M I K R O F O N E R fattaruväl…

Mamma – HAHAHAHAHAHAHA du menar kanske kromosomer?

Må gott alla!!

KramKram!