Tag Archives: KUB-Test. Diagnostiska missar

* Människosyn och ifrågasättande lag.

Jag har suttit i ett forum nu i flera dagar i en diskussion. Min frågeställning var i forumet att Kränks redan levande personer med DS när vi har tester som en rättighet befäst i lagen? Jag tycker det absolut.

Jag utgår från detta:
Människovärdet ska vara okränkbart..
Den är inte knuten till dom förmågor vi har.
Människovärdet är knuten till själva existensen.

Det var mycket svårt..omöjligt faktiskt att styra upp min frågeställning och få igång en diskussion. Hela tiden pratade alla om Kvinnans rätt att ha fosterdiagnostik och göra sina val utifrån det även selektiv abort som följd på bla DS foster. Jag pratade bara om dom redan födda med DS och om lagen kränker. Någon förstod min frågeställning och gjorde tappra försök, mycket sansat och bra, att förklara hon med vad jag försökte fråga om. Men hon fick inte gehör. Det gick så långt att jag anklagades för att kalla kvinnor som gör vissa val för Nazister. Jag hade ju i ett inlägg, här i min blogg, pratat just om Nazitiden och gjort liknelsen om rasförädling då och att det gav vibbar åt dagens Selektiva fosterdiagnostik. Jag ombads att gå i terapi. Jag anklagades för det och det. alltså personangrepp. Jag  kände en stor desperation från kvinnorna att verkligen få mig ur fokus från min fråga.

Pratade jag positivt om DS så fick jag ett drös med problem om dom tillbaka. Deras argument för att kunna ta bort. Enligt dom så förskönade jag DS. Min glädje över Hanna var enl dom en förtäckt kris. Vissa menade på att bara för att jag har fått henne så kör jag hennes sak i bloggen och forumet.. Min åsikt hade jag långt innan Hanna, för över 30 år sedan. (Se mitt föregående inlägg) Jag bodde ju med utvecklingsstörda i ett elevhem i ett år. Jag var ensam sk Normal. Jag var utbölingen. Men inte i deras sinne. Fan, vilket uppvaknande. Det var där jag fick kunskapen och förmågan att gå ut i livet sen med öppet hjärta och utan fördomar. Det var så befriande att bo med dom att ledningen på skolan fick efter ett år släpa mig till det kallade stora elevhemmet. Där jag egentligen skulle bo i från början men jag kom ju några dagar innan skolstart så det lilla var mera ombonat så jag fick låna ett rum tills dom andra kom till stora elevhemmet.

För mig är det en självklarhet att tester för tex DS är en kränkning för dom människor som finns. Genom testerna så blir det en värdeminskning. Samhället har klart och tydligt tagit ställning mot just DS. Testet innebär att man gör ingrepp på personens rättigheter. Rätten att att inte bli ifrågasatt.

Texten nedan är HÄRIFRÅN

””alla former av stigmatisering måste motverkas, och samhällets stöd till människor med funktionshinder måste bekräftas och vidmakthållas”.

Även om man skulle acceptera SMER:s uppfattning om det ofödda barnets ökande skyddsvärde är konflikten mellan den kombinerade testmetoden och principen om människovärdet olöst.

Ty testets uppgift är att söka efter en speciell grupp människor, dem med en extra kromosom 21. Eftersom kvinnan på grundval av de fynd som görs har rätt att avbryta graviditeten, utsäger man klart att människor med Downs syndrom inte är önskvärda.

Om KUB-testet blir rutin i mödrahälsovården är risken stor att ­människosynen halkar ytterligare en bit nedför det sluttande planet: Personer med Downs syndrom kan bli betraktade som ”diagnostiska missar”. Detta är oförenligt med principen om alla människors lika värde.
SMER = Statens medicinsk-etiska råd

Varför är denna fråga så svår att ta? Varför vill vissa personer inte en reflektera över frågan utan dom blir smått hysteriska och pratar om någonting annat än frågeställningen. Dom gav mig frågor hela tiden på olika exempel typ denna ”Tänk dig att jag redan har två barn med ds och är gravid igen,ska jag inte ha en chans att inte sätta ännu ett utvecklingstört barn till världen då?”

Sen pratades om det sjukdomar som är vanligt för DS. Visst dom finns. Men har inte vi sk normala sjukdomar också? DS barn har en lite större risk att få en viss sorts cancer än sk normala barn, men naturen har gjort så att deras överlevnad i sjukdomen är större än för sk normala. Dom är mera mottagliga för behandling. Procentsatsen för överlevnad är nog om jag kommer ihåg rätt nu.. 50% för sk normala och ca 80% för DS. Läste någonstans att just cancer är mera ovanligt i fortsättnigen hos DS. Samt att dom har färre fall av vissa sjukdomar. Färre hål tex i tänderna..osv..

Det går att prata om detta utan att dra in kvinnors personliga val och alla argument varför man tar bort barn med DS efter en screening. Det går att prata om det finns ekonomiska fördela att screena och selektera bort DS? I USA på 70-talet så gjordes en beräkning om en besparing på ca 18 miljarder dollar på just detta (Downs Syndrom) Det går att prata om samhällssynen. Om kunskap kan förändra folks synsätt. Man kan prata om hur DS personer kan uppleva den lagen som finns. Andra människor har rätt att ta bort sådana som dom med rättigheter befäst i lagar. Det finns ju en del mera att prata om också.

Var det så att jag trampade på deras samvete? för om dom skulle ta sig en liten, liten funderare över om det kan vara så. Då skulle dom kanske få omvärdera helt deras ställning om detta. Då skulle deras ”rätt till..” falla inom dom själva helt och hållet. Argumenten skulle inte hålla längre. Jag vet inte utan fick den känslan. Om det nu skulle vara på det sättet. Då är det en värdeminskning inom dom på personer med DS. Dom som redan existerar. Det är ju dom jag pratar om. Vi alla är ju lika i värde och rättigheter.

Eller är vi inte det??

TILLÄGG: En fråga till alla och en var. En fråga där ni måste gå in i ert samvete. Ni behöver inte svara här( om ni inte vill.) Stå till svars först och främst inför er själva.
Frågan: Skulle ni kunna stå framför en person med DS och säga till dom att ”Det finns en lag i Sverige och ett test som ger oss rätten att ta bort sådana som du” Och tro att det inte finns en kränkning i det. En kränkning som upplevs. En del förstår inte kränkningen. Men det finns många som är medvetna om sitt DS. Tror man att det är OK bara för att dom är utvecklingsstörda och deras röst inte hörs bland oss sk normala?? Om dom hade en röst som bär.. Då hade det nog varit en annan sak.. Då hade nog inte lagen funnits. Har dom redan fått en värdesänkning inom oss sk normala så att frågan besvaras lätt utan eftertanke med att dom inte blir kränkta.

DS är ju inte en förvärvad utvecklingsstörning. Från allra fösta begynnelsen så finns DS med i varje cell i deras kroppar i ca 95% av fallen. (Vissa har en annan form och då finns det inte i alla celler)
I begynnelsen bestäms ju också kön, ögonfärg och massor med andra anlag.

Kvinnor hävdar starkt om deras rätt att välja. Givetvis.
Men det får inte ske på bekostnad av en grupp medmänniskor och deras människovärde!  Det är just det vi måste få upp till ytan. OM det verkligen är så /SLUT PÅ TILLÄGG

Jag är så säker i mina åsikter i frågan. Inom mig så vet jag att jag har rätt. Det är så jag känner. Jag går in i mig själv och skulle jag bli ifrågasatt genom lagar för någonting hos mig som är från begynnelsen.Ingen sjukdom alltså. Vad tror ni man känner då?? Seriöst.. Vad tror ni??

Om inte en direkt rasförädling. Då är det väl en Befolknigsförädling då.

I Expressen idag
http://www.expressen.se/nyheter/1.2549481/hon-var-lika-valkommen
http://www.expressen.se/nyheter/1.2549475/fler-barn-med-downs-syndrom-aborteras