Tag Archives: Nazist

* Sofistikerad Rasförädling.

Värderas människor olika i dagens Sverige?
Ja, det gör dom i mitt tycke..
Av dom som inte besitter kunskap, är rädda eller allmänt off.
Om vi tar funktionshinder och som exempel Downs Syndrom.
Så gäller inte alltid lika värde i samhället.
Dom undantas från den genom tex den Selektiva fosterdiagnostiken
som f ö är ett brott mot dom mänskliga rättigheterna.

Dom ifrågasätts och samhället ger folket medel för selektering genom olika tester. Alla dom här människorna riskerar att mötas av faktum..En grym och kränkande, grov ifrågasättning av deras existens genom
”Det går att testa om dom har det du har för att ta bort den sen”
Mitt barn och dom alla andra hamnar inte under det skydd som dom mänskliga rättigheterna ger.

”De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter.
De gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värde
och har samma rättigheter.”

Det är inte LIKA VÄRDE att ifrågasättas genom tester som ger folk möjligheten att välja fast dom vill ha barn. Tester som Samhället tillhandahåller. Mitt barns existens ifrågasätts grovt av samhället.
Det är inte lika värde.. Långt ifrån.
Nu är inte alla så medvetna om detta när det gäller människor med Downs syndrom. Men det finns människor med Ds med ett normalt intellekt
Dom är inte utvecklingsstörda m a o.
Hur känns det för dom att ifrågasättas som dom människor som dom är?
Dom ifrågasätts inte på grund av en åsikt.. eller hudfärg.. religion
eller annan tillhörighet. Dom ifrågasätts för hur deras cellbyggnad är..
En eller delar av en kromosom extra. Dom ifrågasätts för den dom är.
Människor med Downs syndrom kränks före.. under och efter att dom har blivit födda… Det är inte LIKA VÄRDE
Jag som förälder kränks av samhällets syn på mitt barns existens genom dom selektiva metoderna för att eliminera dessa barn.

Om det fanns en rasismgen hos folk.. skulle man få ta ett sådant prov för att helt och hållet eliminera eventuella rasistiska människor??
Antagligen inte.  Då skulle man nog bli kallad rasist.
Lika värde.. Åsiktsfrihet ni vet.

Den här handen bör representera alla kategorier.
Inte bara mot rasism och främlingsfientlighet.
Vi gillar olika, vi är olika men vi har samma värde i samhället.
Mångfald berikar. Inte bara genom invandring
utan genom alla dom här helt fantastiska människor med olika funktionshinder.. Ingens existens ska behöva ifrågasättas någon gång genom tester och dylikt.

Kan min dotter ”bära handen – Vi gillar olika” ?om det inte gällde henne också.
När hon själv är utsatt för en slags fientlighet, rädsla, fördomar… m m  över vem hon är. Är hon undantaget?

”Är min dotter föremål för” en sofistikerad Rasförädling genom att möjligheten finns för selektering? Om man nu ska gå till ytterligheter.
Ja då är hon och alla andra också utsatt för rasism.
Det ger också vibbar åt det Nationalsocialistiska hållet.