Tag Archives: Trasig själ

* Ättestupa.

Mona Sahlin vill höja underhållsstödet
för oss ensamstående föräldrar.
Jomen tackar och bugar för det… ökningen behövs!!
Men ett par hundralappar minskar inte klyftorna
och dom gör inte dom fattiga rikare.

Det kan däremot göra om man ändrar och förbättrar
tex sjukförsäkringen och A-kassan
så att folk inte faller utanför så snabbt och så lätt.
Nu kan det gå på ett kick att falla utanför.
Hela familjer trasas sönder..

Vad händer dom människorna som lever på socialbidrag.
Dom får inte känna av höjningen alls.
Höjd underhåll = mindre försörjningsstöd = ingen förändring.
Staten ger med ena handen och ta med den andra.
En stor grupp gynnas inte alls av höjningen.
Det blir inte ett dugg lättare för dom.
Fattiga delas i två läger.

Givetvis ska man inte leva med socialbidrag länge..
Tanken är ju så att det är ett tillfälligt stöd.
Men faktum är ju att många tvingas leva länge på soc.

När man inte har det så gott ställt..
Man är arbetslös och går på bidrag från samhället.
Det ger inte alltid dom bästa förutsättningarna för en bra livskvalité.
Jag har skrivit om det tidigare..
Folk tappar modet… blir apatiska…
Framtiden ser dom som en stor svart töcken.
Dom som är i farozonen är ju barnen.
Dom är en utmärkt spegel hur det ser ut hemmavid.
Det är lätt att bli ett övergivet barn.. ett utanförbarn
när föräldrarna tragglar med den dåliga ekonomin.
Det finns inte alltid ork och kraft till att värna om sina barn.

När folk är länge i en stressad situation
så söndras själen sönder så småningom.
Man måste få hjälp från vården…
Både den somatiska och den psykiska vården
får sina andelar i besök av denna grupp människor.
Folk blir utmattade och sjuka av sin situation.
En del tar till alkoholen som dämpningsmedel..
Vad det kan göra för en familj vet vi ju alla.
Arbetslösheten och fattigdomen kräver många offer varje år.
I både barn och vuxna.

Ättestupan har fått en helt annan mening nu..
Nu kastas unga och arbetsföra människor
ner i avgrunden av samhället.

Lotta Gröning om ämnet.